trang Blog

Thầy bói@Tham gia: 04/01/2008
 • Entry Tình kà....
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Entry Tình kà....

  Anh cà tửng nên quen em cà chớn
  Anh cà phê, cà pháo, em cà chua
  Tình cà giựt cà rem phơi nắng trưa
  Em cà khịa đòi anh mua cà rá

  Anh cà nhỏng không đi làm gì cả
  Thân cà tàng chỉ có khẩu cà nông
  Em cà rỡn le lưỡi giống cà rồng
  Nên tình mãi cà bông hạch cà đụi

  Anh cà rề chờ đón em mỗi tối
  Cùng sánh vai cà thọt tới cà ri
  Em cà sàng lại chỉ muốn ăn mì
  Ðành cà rịch cà tang đi quán khác

  Cà khịa hoài anh chưa thể kiếm chác
  Nên cà khùng chửi em giống cà na
  Chộp cà mên em giộng anh dập cà
  Tình cà đong cà đưa xa từ đó

  Em thù anh đi lên đèo Cà Ná
  Anh buồn tình xuống tận xứ Cà Mau
  Cà nhỏng hoài chưa tìm được tình sau
  Thân cà tong cà teo sầu... cà chớn