Niềm tin ở đâu??? Phải chăng cuộc sống này không còn tí niềm tin nào?…

— Yume.vn —

Niềm tin ở đâu??? 😭Phải chăng cuộc sống này không còn tí niềm tin nào? 😂
#Kenh14Girly_Pics

#Yume