Nói gì ngày nay hả các mẹ? Đẻ mà không mệt, thì còn việc gì mệt?…. – Yume.vn

— Yume.vn —

Nói gì ngày nay hả các mẹ? Đẻ mà không mệt, thì còn việc gì mệt?. 😭
#aFamilyPhotos #PLYume Xin chân thành cám ơn quý đọc giả đã theo dõi bài viết!

Yume