NỖI KHỔ CỦA NGƯỜI ĐEO KÍNH…

— Yume.vn —

NỖI KHỔ CỦA NGƯỜI ĐEO KÍNH

1. Có các người ngộ lắm, cái mặt khi đeo kính và khi không đeo kính nhìn như hai con người hoàn toàn khác nhau. Từ phía tụi nó thì đeo kính và không đeo kính cũng là hai thế giới khác nhau.

2. Lần đầu bị tật mắt phải đeo kính, bác sĩ kêu 6 tháng tái khám lại một lần. Kết…

Khác
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

#Yume