Nỗi khổ này ai hiểu thấu…. – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Nỗi khổ này ai hiểu thấu.
Ăn trưa lỡ quên dặn cô bán hàng là y như rằng cả bữa chỉ ngồi nhặt hành. 😣
TAG đứa bạn không ăn được hành vào đây cho xác nhận nào.
#aFamilyPhotos #HnXin cám ơn quý đọc giả đã theo dõi!