Đăng nhập

Nỗi lòng con !

Mùa thu nhung nhớ mãi chơi vơi.

Hoàng hôn rơi rớt một góc trời.

Tu chi cho lòng hoài vương vấn.

Ai hãy ra tu ở với đời!

               *

Đời con chỉ có một kiếp thôi.

Là chiên kính Chúa phải yêu người.

Yêu người con nào đâu có tội.

Xin Cha chấp nhận để con cười!

               *

Đời người chỉ có mấy mươi năm.

Làm sao để trọn kiếp tơ tằm.

Giăng tơ con cột người yêu dấu.

Chọn Chúa hay người mãi băn khoăn.

                *

Băn khoăn chọn Chúa con nợ người.

Chọn người con nhớ Chúa khôn nguôi.

Chúa ơi! xin đừng hờn con trẻ.

Kiếp sau nguyện yêu Chúa cả đời !!!

T ! Hãy gởi bài thơ này cho " người ấy", cuộc sống sẽ khg còn những ngày khắc khoải chờ mong nữa nhé!

                                                                                                               yêu thương!

                                                                                                                  Tuyết Loan mến tặng !