NÓI VỚI ÔNG LÝ HIỂN LONG…. – Yume.vn

— Yume.vn —

NÓI VỚI ÔNG LÝ HIỂN LONG.
(Qua việc ông nói Việt Nam xâm lược Căm Pu Chia).

“Ôi” cái ông Lý Hiển Long
răng mà sớm đạ lòng vòng hiển giun?

đùn lên lẻ bóng trét bùn
vu oan giáo hoạ ngậm phun, nực cười
Thế giới đã biết mười mươi
Việt Nam dũng cảm giúp người diệt pôn

Sinhgapo nổi như cồn
Tuy nhiên ông nói thế, triệu hồn rất đau

Mai này ông có kiếp sau
hàng triệu hồn sẽ đập đầu ông thôi
“Việt Nam con của Phật Trời”*
hy sinh cứu giúp đổi đời tặng Miên

chắc là vì lợi vì tiền, …
thì ông mới nói điên điên khùng khùng.

đừng sợ mất “quan hệ chung”
hãy để dân chúng giật tung mặt gàn!
……

Tôi xin một điều sự thật
đừng phí in mặt ông ta vào cuộn giấy lau… bàn!**

******
Quốc Hiền
22h12’ – 5.6.19.

*”Bộ đội Việt Nam – con của nhà Phật” là câu nói của Người Dân Căm Pu Chia.
** Dân TQ khi tức ông Trăm, còn in mặt ông ấy vào giấy vệ sinh, ta ko dùng khuôn mặt ông lý này vào việc đó được….Chúng tôi Cám ơn bạn đã xem bài viết này!

Yume