Nóng: Bạo loạn sau khi công bố kết quả bầu cử ở Indonesia, số người chết đang gia tăng. Đa đảng nó t… – Yume.vn

— Yume.vn —

Nóng: Bạo loạn sau khi công bố kết quả bầu cử ở Indonesia, số người chết đang gia tăng. Đa đảng nó thế đấy😌


Chúng tôi Xin chân thành cảm ơn mọi người đã xem bài viết này!

Yume