Nửa đêm khi mọi người chìm vào giấc ngủ, quây quần bên gia đình thì các cô lao công vẫn phải hoàn th…

— Yume.vn —

Nửa đêm khi mọi người chìm vào giấc ngủ, quây quần bên gia đình thì các cô lao công vẫn phải hoàn thành công việc cho thành phố xanh sạch ngầu. Sinh nghề tử nghiệp không biết đến lúc nào, 1 lái xe hơi đã đâm phải cô khiến cô qua đời ngay ở vị trí. Điều đáng lên án đó là tài xế bỏ mặc cô nằm đó mà bỏ chạy ngay trong đêm tối 😔😔😔
thực sự là có tiền mua oto mà không mua nổi học thức!

Nguồn: ksdp

#aFamily #hóng_trên_mạng #Dl #tainan

#Yume