Nước sông Tô Lịch lại đen kịt…

— Yume.vn —

📌 Nước sông Tô Lịch lại đen kịt

2 ngày sau khi mở cửa xả nước hồ Tây, một lượng lớn cá đã theo dòng nước trôi vào sông Tô Lịch. Tuy nhiên đàn cá chỉ sống được hơn một ngày.

Mực nước của sông Tô Lịch chiều 13/7 chỉ từ 70 đến 100 cm, thấp hơn rất nhiều so với thời điểm công ty Thoát nước Hà Nội mở cửa xả nước hồ Tây chảy vào Tô Lịch.

Nhiệt độ mặt nước vào 16h chiều là khoảng 34 độ C. Cá chết nổi lên mặt nước, xuất hiện rải rác dọc con sông và nổi trắng ở khu vực xả nước thải.

Cre: Trung tâm tin tức VTV24#Yume