ở cái quận mà đi ăn hỏi chủ quán có cà thẻ không là họ như muốn cà cái mặt mình xuống ổ gà Tạ Quang … – Yume.vn

— Yume.vn —

ở cái quận mà đi ăn hỏi chủ quán có cà thẻ không là họ như muốn cà cái mặt mình xuống ổ gà Tạ Quang Bửu. Đi đi tìm cây ATM ở quận 8 như đi tìm đường cứu nước.

Tính theo quận, Phạm Thế Hiển là con đường xa nhất Tp.HCM, vậy mà lô cốt còn nhiều hơn cây ATM.Yume.vn Chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi!

Yume