ở nơi nào đó bên Lê Văn Lương, Quận 7…. – Yume.vn

— Yume.vn —

ở nơi nào đó bên Lê Văn Lương, Quận 7.
Sài Gòn lạ lắm, giúp nhau vậy sẽ vui hơn.

Cre Khét (via Đừng khóc ở Sài Gòn)Yume Cảm ơn các bạn đã xem bài viết này!

Yume