ở sao BẠN NHẤT ĐỊNH PHẢI trở nên DỊU DÀNG?…

— Yume.vn —

ở sao BẠN NHẤT ĐỊNH PHẢI trở nên DỊU DÀNG?

1. Đàn ông cần cái họ thiếu. Cái họ thiếu chính là sự dịu dàng.

2. Giữa cơn thịnh nộ, sự dịu dàng có thể hóa giải tất cả.

3. Nhẹ nhàng còn chưa ăn ai, hùng hùng hổ hổ có khi lại xôi hỏng bỏng tay.

4. Là con gái thì khôn ngoan hơn cả là vỏ bọc sở thích bên…

Khác
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

#Yume