"ở sao người Việt Nam chưa đứng lên lật đổ chế độ Cộng sản?"… – Yume.vn

— Yume.vn —

"ở sao người Việt Nam chưa đứng lên lật đổ chế độ Cộng sản?"

(Câu hỏi trên Quora.com – diễn đàn hỏi – đáp, chia sẻ kiến thức trên mọi lĩnh vực nổi tiếng nhất thế giới)

Và đây là câu trả lời của Zilin Wang, người Trung Quốc học Đại học Illinois, Urbana – Champaign:

"Chính phủ Việt Nam chỉ là cộng sản ở cái tên, Tuy nhiên thực tế hệ tư tưởng thực sự là Tư tưởng Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh phát triển triết lý chính trị bằng cách điều chỉnh lý tưởng Cách mạng Pháp để phù hợp với văn hóa Việt Nam. một trong số nguyên lý cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự phản đối chủ nghĩa đế quốc cũng như chủ nghĩa thực dân. Điều này hấp dẫn phần đông người Việt, họ lúc nào cũng sẵn sàng đấu tranh chống lại sự áp bức từ bên ngoài như Đế quốc Mông Cổ, triều đại Mãn Thanh, Đế quốc Nhật Bản, Pháp, Mỹ, Polpot hay Đặng Tiểu Bình của Trung Quốc.

các vị trí lãnh đạo như Chủ tịch nước, Thủ tướng hay Tổng Bí thư đều bị giới hạn nhiệm kỳ, chính phủ Việt Nam không thể coi là chế độ độc tài, nơi các lãnh đạo nắm quyền lực đến cuối đời. Nếu nói một nhà lãnh đạo Việt Nam độc tài là hoàn toàn khập khiễng nếu so với Mao Chủ tịch của Trung Quốc, một người luôn muốn Bắc Việt và Nam Việt mâu thuẫn để duy trì ảnh hưởng của Trung Quốc ở Đông Nam Á. Một kẻ độc tài bị coi là nguyên nhân gây chia rẽ Tổ quốc, Thế Do vậy không thể duy trì quyền lực lâu dài.

Lý do quan trọng nhất khiến người dân Việt Nam không lật đổ chính phủ, là nỗi sợ hãi ngoại bang sẽ lợi dụng sự bất ổn ở Việt Nam để mở rộng ảnh hưởng. Tập Cận Bình, Shinzo Abe, Donald Trump, Emmanuel Macron và các láng giềng Việt Nam ở Đông Nam Á đều có các toan tính đưa Việt Nam trở thành quốc gia bù nhìn nửa thuộc địa. Bằng cách giúp chính phủ, người Việt đã gây dựng sự đoàn kết trong nội bộ để chống lại các cuộc xâm lăng của nước ngoài."
#ThườngDân

Chúng tôi Chân thành cám ơn các bạn đã đọc bài viết này!

Yume