trang Blog

 • Tên các tổ chức Liên Hợp Quốc có mặt tại Việt nam
  Xã Hội
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Tên các tổ chức Liên Hợp Quốc có mặt tại Việt nam

  • FAO: Quĩ Nông nghiệp và Lương thực LHQ
  • ILO: Tổ chức Lao động quốc tế
  • IOM: Tổ chức DI dân quốc tế
  • UNAIDS: Chương trình phối hợp của LHQ về AIDS
  • UNDP: Chương trình phát triển LHQ
  • UNESCO: Tổ chức Giáo dục, Khoa học, Văn hóa của LHQ
  • UNFPA: Quĩ Dân số LHQ
  • UNHCR: Cao ủy LHQ về người tị nạn
  • UNICEF: Quĩ Nhi đồng LHQ
  • UNIDO: Tổ chức phát triển công nghiệp LHQ
  • UNIFEM: Quĩ phát triển LHQ cho phụ nữ
  • UNODC: Văn phòng ma túy và tội phạm LHQ
  • UNV: Tổ chức tình nguyện LHQ
  • WHO: Tổ chức Y tế thế giới
  • IMF: Quĩ tiền tệ quốc tế
  • IFAD: Quĩ phát triển nông nghiệp quốc tế
  • WB (WORLD BANK): Ngân hàng thế giới
  • WIDO:TỔ chức sở hữu tri thức thế giới
  • IMF:Quỹ tiền tệ thế giới
  • IPU:Tổ chức Bưu chính thế giới
  • ICAO:Cơ quan hàng Không Dân Dụng Quốc Tế
  • IMO:Cơ quan Hàng Hải Quốc Tế
  • UNEP:Chương trình môi trường LHQ
  • CERF:Quỹ Cứu trợ khẩn cấp trung ương
  • ICJ:Toà án Pháp lí quốc tế
  • ICC:toà án tội phạm quốc tế

   

   

   
  Tên các tổ chức Liên Hợp Quốc có mặt tại Việt nam