October 26, 2007...Bản dịch 2 bài bằng tiếng Pháp nà

Bản dịch bài "Je t'aime"

Em yêu anh, em yêu anh
Giống một người điên, một người lính
Giống một ngôi sao trên màn ảnh
Em yêu anh, em yêu anh
Giống con sói, giống đức vua
Giống một người ko phải là em
Anh thấy đó, em yêu anh như vậy.

còn bản dịch bài kia thì chưa có.Tựa bài tạm dịch là "Je pense à toi --> Em nhớ về anh"

Comments

  •   -  28/10/2007 10:02:00

    haha, dich nghe mac cuoi qua. sat nghia nhung ma ko co tho than gi het a.