trang Blog

ohmonamour108Tham gia: 03/02/2009
 • Thửa ruộng ba bờ
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Thửa ruộng ba bờ

  Image Image

  Anh chồng đi bộ đội xa vợ lâu ngày , một hôm nhận được thư của vợ :

  Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông
  Từ dạo anh đi vẫn bỏ không
  Cỏ mọc tùm lum không ai cuốc
  Em để họ cày có được không

  Nhận được thư , anh chồng gửi về đe vợ :

  Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông
  Của ông để đó mặc kệ ông
  Nếu để họ cày gieo khác giống
  Ông về hỏng ruộng , chết với ông !

  Tưởng dè như vậy là ổn , không ngờ chị vợ lại gửi tiếp :

  Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông
  Tấc đất tấc vàng chớ bỏ không
  Thời buổi bây giờ nhiều giống mới
  Cu cò về đậu có sướng không ?

  Anh chồng suy nghĩ , mình xa nhà nên đành tùy vợ , anh viết :

  Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông
  Ở nhà cố giữ nếu chẳng xong
  Thôi thì hãy tạm cho thầu khoán
  Hẹn họ ông về trả lại ông!

  Tưởng như vậy là đã ổn , không ngờ chị vợ lại gửi tiếp :

  Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông
  Cho thầu nhưng họ muốn làm không
  Anh hãy mau về lo canh tác
  Nếu chậm , e rằng ruộng mất tong !

  Lần này anh chồng rất cú nên gửi thư dọa vợ :

  Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông
  Ở nhà nếu để ruộng mất tong
  Ông về ông tậu thêm ruộng mới
  Lúc đó coi chừng , chớ trách ông !

  Thế rồi sau đó anh chồng nhận được thư “bảo đảm” của vợ :

  Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông
  Vắng anh , lắm kẻ đến dòm trông
  Anh cứ yên tâm , em sẽ giữ
  Đùa tí cho vui để thử lòng !

  Thửa ruộng ba bờ