Đăng nhập

Ốm!

Bực! Nó bị ốm! Khó chịu! Không thể tập trung, giọng khản đặc. Bực quá! Học hành thì chẳng đâu vào đâu. Ghét!

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận