“Ông trời đã đưa con đến bên mẹ, 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau mẹ không màng công lao, chỉ mong đ… – Yume.vn

— Yume.vn —

“Ông trời đã đưa con đến bên mẹ, 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau mẹ không màng công lao, chỉ mong được gặp con, hôn lên trán con… Tuy nhiên sao cuộc sống này lại bất công với mẹ đến thế? 😔”.
Nguồn: Nữ Nhân.
#aFamily #hóng_trên_mạng #Lv

Yume