Ông từ chức là 1 chuyện, Tuy nhiên ông lại đang vi phạm vào nguyên tắc bất di bất dịch này… – Yume.vn

— Yume.vn —

Ông từ chức là 1 chuyện, Tuy nhiên ông lại đang vi phạm vào nguyên tắc bất di bất dịch này… https://bit.ly/31cnMNYChúng tôi Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi bài viết!

Yume