Đăng nhập

Partner...

Cuộc sống là như vậy, đôi khi chúng ta thắng, đôi khi chúng ta thua.

Cha tôi thường nói rằng, đôi khi chúng ta thua trong cuộc sống, nhưng con đừng khóc.

Có một người cùng thở với con.

Một người có thể cười với con.

Và một người có thể đưa tay ra để con nắm lấy.

Là khi đó con đã có được người bạn đời của mình....

....đó là những câu kết....

cùng phấn đầu, cùng bước....

Partner...