Đăng nhập

Patch Chelsea 2013 v2.0

 
 
 
 
 
BÓNG EPL VÀNG
 
 
 
SÂN OVAL VỚI LOGO CHELSEA

♥ Add sẵn vào sân vận động Stamford Bridge không cần Generic Square Oval như trước nữa
♥ Logo màu giữa sân ( Card rời mới hiện )
 

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận