trang Blog

bvlgariTham gia: 02/03/2009
 • pic new'....HN dem^
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  pic new'....HN dem^

  CIMG5430.jpg

  lonely .... but... happy......

  CIMG5471.jpg

  hn dem^ dep...that^. mat' thoang'... k on^` ao`....,nhg~ con dg` vang' bong' ng`

  CIMG5442-1.jpg

  thsugarhahahadchy2-1.gif photo: azzaro

  CIMG5456.jpg CIMG5434.jpgp041129_ring_4973.gif

  ....Bao nhiêu nang đe^? làm khô 1 dòng sông ?

  Bao nhiêu mua đe^? cuon^' trôi 1 sa mac ?

  ..... Bao nhiêu đêm đe^? giet^' chet^' 1 noi^~ nho' ?

  Bao nhiêu cái hôn đe^? đong đay^` 1 tình yêu?

  .....Bao nhiêu cái nam tay đe^? xóa bo? khoang cách ?

  Bao nhiêu cái ôm đe^? thay ta truong ? thành ?

  .....Bao nhiêu loi` nói doi^' moi' làm ban. hieu^? tôi ?

  Bao nhiêu nuoc mat đe^? đuoc tha thu ?

  .......Bao nhiêu nu. cuoi đe^? làm voi kha)'c khoai ?

  Bao nhiêu im la).ng đe^? bit' ta là cua? nhau ?

  ........bao nhiêu cho` đoi. đe^? đo^i? la^' y 1 loi`?

  z24631336.gifz24631336.gifz24631336.gifz24631336.gifz24631336.gif

  CIMG5455.jpgskinS_150.gif

  z24631336.gifz24631336.gifz24631336.gifz24631336.gifz24631336.gif

  CIMG5438.jpg

  nail.....y nhu hop^. but' chi` mau`

  CIMG5552.jpgpier14lt0-1.gif

  CIMG5534.jpgpier14lt0-1.gif

  CIMG5533.jpg

  th164.gifth164.gifth164.gifth164.gifth164.gifth164.gifth164.gif