trang Blog

Nhóm MyLoveInMyHearTham gia: 18/06/2011
 • Những câu nói ý nghĩa bằng tiếng anh
  Nhịp Sống Trẻ
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Những câu nói ý nghĩa bằng tiếng anh

  Sau 1 thời gian kha khá dài lang thang trên các cộng đồng mạng để học và sưu tầm những bài viết Tiếng Anh thì đây là 1 kết quả cũng đáng để mình tự hào Bài viết này hẳn sẽ rất thú vị cho những ai đam mê học tiếng anh, tổng hợp những câu nhận xét hay trên các trang mạng xã hội

  Cảm ơn sự quan tâm của các bạn với các bài đăng trước:

  Nhung-cau-noi-hay-bang-tieng-anh  Đặc biệt là những chàng trai có ý định đi cưa gái sẽ có dịp thể hiện tình cảm của mình thật ấn tượng đấy

  Nhung-status-vui-bang-tieng-anh

  *********

  "I don't need someone perfect. I need someone who loves me, respects me, cares for me and understands me" (Tôi không cần một người hoàn hảo.Tôi cần một người yêu tôi, tôn trọng tôi, chăm sóc cho tôi và hiểu tôi.)

  "I said I’m over you. But every time my phone vibrates, my heart still wishes it’s a text from you" (Tôi nói rằng tôi hơn bạn. Nhưng mỗi khi điện thoại của tôi rung lên, trái tim của tôi vẫn còn muốn đó là một tin nhắn từ bạn.)

  " If you're in love with 2 people, pick the second one, If you really loved the 1st, you wouldn't have fallen for the 2nd" (Nếu bạn đang ở trong tình yêu với 2 người, chọn thứ hai, Nếu bạn thực sự yêu thương người thứ nhất, bạn sẽ không đã ngã vào người thứ 2.)

  "Sometimes you just need to distance yourself from people. If they care, they’ll notice. If they don’t, you know where you stand" (Đôi khi bạn chỉ cần tạo khoảng cách với mọi người. Nếu họ quan tâm, họ sẽ nhận thấy. Nếu họ không làm vậy, bạn biết bạn đang đứng ở đâu.)

  "A morning text doesn't only mean 'good morning', it also means 'you're the first thing on my mind when I wake up' " (Một văn bản buổi sáng không chỉ có nghĩa "Good morning", nó cũng có nghĩa bạn là điều đầu tiên trong tâm trí của tôi khi tôi thức dậy.)

  Don't cry, get high. (Đừng khóc, đứng dậy.)

  Stop saying "I Wish" and start saying "I Will". (Đừng nói "I ước" và bắt đầu nói "Tôi sẽ".)

  "I wish I had a delete button in my life, to delete some memories and feelings."  (Tôi muốn tôi đã có một nút xóa trong cuộc sống của tôi, để xóa một số kỷ niệm và cảm xúc.)

  "Best Relationship: Talk like bestfriends, play like children, argue like husband and wife, protect each other like brother and sister.." (Mối quan hệ: nói chuyện như những người bạn tốt nhất, chơi như những đứa trẻ, tranh luận như vợ chồng, bảo vệ lẫn nhau như anh trai và em gái ... )

  "If you don’t care about what people think,you already passed the first step of success" (Nếu bạn không quan tâm đến những gì mọi người nghĩ, bạn đã thông qua bước đầu tiên của sự thành công.)

  "All she wants is for you to prove to her that you won't hurt her." (Tất cả những gì cô muốn là để bạn có thể chứng minh với cô ấy rằng bạn sẽ không làm tổn thương cô ấy.)

  "Never fill her ears with lies, her mouth with words, her eyes with tears, her mind with confusion & her heart with pain"

  "I hate seeing you because you bring back the feelings I tried so hard to forget." (Tôi ghét nhìn thấy em bởi vì em mang lại những cảm giác tôi đã rất cố gắng để quên đi.)

  "Boys lie more, but girls lie better"

  "Anyone who says sunshine brings happiness has never danced in the rain". (Bất cứ ai nói rằng ánh nắng mặt trời mang lại hạnh phúc chưa bao giờ nhảy múa trong mưa.)

  "Hate it when you open the fridge and can’t find what you were looking for; like happiness and perfect abs"

  "I'm scared of getting too close to anyone, because those who said that they'll always be there for me, left."

  "Kissing a girl on the forehead is one of the sweetest things in the world."
   
  "A real boyfriend will blow up his girl's phone when she's mad at him. She may not want to answer, but at least she'll see his effort."
   
  "When im drunk, I tend to drop things. Like my standards."
   
  "Beauty isn't about having a pretty face. It's about having a pretty mind, a pretty heart, and a pretty soul."
   
   ------Age 4: "I love Mommy." Age 16: "I HATE HER." Age 20: "Mom was right" Age 57: "I wish my Mom was still here
   
  ------If your legs open up faster than Google’s homepage. You are not girlfriend material.
   
  ------A real boyfriend knows his girl like the back of his hand. He knows when she's mad, sad, aggravated, happy, hurt, because that's his girl.
   
  ------Erase the messages, delete the number and move on. You don't have to forget them, but just accept that they're not that person anymore.
   
  ------If you're with me, I shouldn't have to fight for your attention. I should already have it. 
   
  ------ I hate that feeling of saying goodbye to someone you want to spend every minute with. (Tôi ghét cảm giác nói lời tạm biệt với một ai đó bạn muốn dành thêm mỗi phút.)
   
  ------The reason why people give up so fast is because they look at how far they still have to go, instead of how far they have come
   
   ------Be amazing. Be good. Be pretty. Be strong. Be smart. Be cool. But the most important thing is, be yourself. (Là tuyệt vời. Được tốt. Được khá. Hãy mạnh mẽ. Được thông minh. Được mát mẻ. Nhưng điều quan trọng nhất, là chính mình.)
   
   ------Whether storm mounds, even if something happens i'll always be there for you, protecting you, ready mind when you need to and just be happy what i do for you! (Cho dù gò bão, ngay cả khi một cái gì đó xảy ra tôi sẽ luôn luôn có mặt ở đó cho bạn, bảo vệ bạn, tâm trí đã sẵn sàng khi bạn cần và chỉ cần được hạnh phúc là những gì tôi làm cho bạn!)
   
   

  ..............Have a happy day to all e !...

  Những câu nói ý nghĩa bằng tiếng anh