Phát hiện loài côn trùng có bộ phận sinh dục bị "đảo lộn"… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Phát hiện loài côn trùng có bộ phận sinh dục bị "đảo lộn"

ở loài côn trùng này, con cái có "vòi" mẫu dương vật, trong khi con đực lại mang bộ phận sinh dục của giống cái.

Trong quá trình giao hợp, con cái sẽ đưa "dương vật" của mình vào trong "âm vật" của con đực và hút cạn tinh trùng.

Quả là một "đảo lộn" vui nhộn của tự nhiên

http://kenh14.vn/…/phat-hien-loai-con-trung-co-bo-phan-sinh…Yume Xin cảm ơn quý đọc giả đã ủng hộ chúng tôi!

Yume