Phí ship 3k cho đoạn đường 500km hợp lý không nhỉ?…

— Yume.vn —

Phí ship 3k cho đoạn đường 500km hợp lý không nhỉ?
Có gì đó sai sai 🤔🤔🤔🤔 Nguồn: Hang Nguyen Thi


#Yume