Đăng nhập

Phim ngắn "Tội ác rừng xanh"

Một bộ phim của tác giả Lê Hoài Phương nói về nạn săn khỉ. Có lẽ không ai vô cảm trước những hình ảnh trong phim. Xin hãy để rừng xanh yên tĩnh!

Một bộ phim của tác giả Lê Hoài Phương nói về nạn săn khỉ. Có lẽ không ai vô cảm trước những hình ảnh trong phim. Xin hãy để rừng xanh yên tĩnh!

Video content...

Nguồn: YouTube

Phim ngắn

Phim ngắn "Tội ác rừng xanh"

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận