trang Blog

NguyenTham gia: 11/04/2013
  • Truyen Tim Than - Tap cuoi - Thvl
    Giải Trí
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Truyen Tim Than - Tap cuoi - Thvl

    Phim Truyen Tim Than | Thvl2 tập : 22 23 24 25 26 27 28 : Theo truyền thuyết dưới thời Phục Huy thượng cổ Trời Đất hoài hòa loài người yêu tinh tập với yêu tinh trong rừng tu thành tiên nữ, ngư tinh trong biển cả và ao hồ bất kỳ sinh linh gì trốn đất trời được trung sống hòa bình chia sẽ nguồn tài nguyên.

    Truyện Tìm Thần Phục Huy lấy nhân chính trị quốc thiên hạ yên vui giàu sang, ngu hành địa mạch xung quanh dương phủ, hàng ngày điều trào hạo nhiên chính khí lên tậng trời cao, một cậu thanh niên thân thế eo le để giải thoát gông cùm mà cậu ấy đang gánh vách tội bấp chấp thay đổi thế giới này, do đó tay kiếp đã deo xuống

    Xem phim : Truyen tim than

    Truyen Tim Than - Tap cuoi - Thvl