trang Blog

קђเץєยTham gia: 07/07/2009
 • 1 vài hình ảnh về cỏ ba lá...^^
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  1 vài hình ảnh về cỏ ba lá...^^

  Clover - Cỏ 3 lá
  Những chiếc lá có hình trái tim”
  “1 nhánh là niềm tin
  2 nhánh là hy vọng

  3 nhánh là tình yêu"
  ….. Hãy Hy vọng , hãy Tin tưởng , hãy Yêu thương , May mắn sẽ đến với bạn …! (có đúng kÔ bít-hehe)
  1 vài hình ảnh về cỏ ba lá...^^