Phố lên đèn là i8 lên đồ :) HRE Wheels xứng tầm phong cách… -Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Phố lên đèn là i8 lên đồ HRE Wheels xứng tầm phong cách
HRE Wheel Viet Nam HRE Forged Wheels P101 ( Series P1 )
Forged
Monoblok
Starting at $2,400 USD each
Available in ấn 19”, 20”, 21″ and 22″
Call : 09.3979.1959 / www.4×4.vn
#HRE #i8 #BMW #Forged #Wheel #Monoblock #HREVietNam #4x4workshop


Chúng tôi Xin cảm ơn bạn đã xem!