[ Phốt căng ] THANH NIÊN BỒ BỊCH ĐỐI XỬ TỆ BẠC, ĐUỔI VỢ CON RA ĐƯỜNG GIỮA ĐÊM TỐI…. – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

[ Phốt căng ] THANH NIÊN BỒ BỊCH ĐỐI XỬ TỆ BẠC, ĐUỔI VỢ CON RA ĐƯỜNG GIỮA ĐÊM TỐI.

Đã bảo đừng để mọi chuyện đi quá xa, không thể cứu vớt được nữa đâu . Cái gì cũng có giới của nó. Tao và mày tới đây cũng hết tình hết nghĩa luôn. Mày nghe bạn bè rủ rê chơi bời thâu đêm suốt sáng , mày bỏ tao tại nhà 1 mình mày đi không biết ngày về luôn .

Rồi hết con này tới con kia, tao đã bỏ qua cho mày vô cùng nhiều lần. đợt này coi như con kia số nó nhọ đi .
Còn chúng mày cứ nằm đấy mà hưởng trôi cuộc đời, sang dubai với nhau . Tao cho chúng mày chúng mày nổi cmml .

Hoàng Vân chị không biết em là ai nhưng lúc em quen Long nó có nói với em là nó có 1 vợ 1 con không ?

“Đôi dép chị bỏ em xỏ có vừa không?”

Nói em nghe này, chị cũng xin nhường lại sự may mắn này cho em, cố mà giữ lấy, 1 năm qua chị sử dụng cũng chán rồi .

tới hôm nay nó bảo nó không lo được cho vợ cho con thì em cũng nên xác định luôn là nó cũng không lo được cho em đâu . Trồng cây sắp tới ngày hái quả , mà thôi để em hái em ăn đi mà nghĩ em nhé .

[ share : Diệp vịt ]
#hong #photcang #camsung


Yume.vn Chân thành cảm ơn quý đọc giả đã xem!