PHỤ NỮ HƠN NHAU ở CÁI ĐẦU, CHỨ không phải ở TẤM CHỒNG!…

— Yume.vn —

PHỤ NỮ HƠN NHAU ở CÁI ĐẦU, CHỨ không phải ở TẤM CHỒNG!

Xin nhớ cho, hiện ở là thế kỉ 21 rồi, không phải cái thời buổi xa xưa nào nữa. Làm ơn đừng đem đời mình ra, đem hết vui sướng tròn đầy để mà chốt lại một câu rằng: “Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng”. Đành rằng, lấy được một người chồng tốt là điều…

Khác
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

#Yume