PHŨ Tuy nhiên THẬT. Ai ăn mãi không tăng cân như ad không? Buồn lắm mọi người ạ…. – Yume.vn

— Yume.vn —

PHŨ Tuy nhiên THẬT. 😭Ai ăn mãi không tăng cân như ad không? Buồn lắm mọi người ạ. 😢
#KingQuotesYume Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi bài viết này!

Yume