Phúc XO khai toàn bộ số vàng của mình là giả (bao gồm cả mũ vàng) vậy cửa hàng này sẽ như thế nào nh… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Phúc XO khai toàn bộ số vàng của mình là giả (bao gồm cả mũ vàng) vậy cửa hàng này sẽ như thế nào nhỉ? Mấy anh em hiểu luật vào tư vấn phát.

#hong #phucxo #vanggiaYume.vn Chân thành cảm ơn quý đọc giả đã ủng hộ chúng tôi!

Yume