Phương nhà mình chỉ khiến người khác phải khẩu nghiệp là giỏi thôi!…

— Yume.vn —

Phương nhà mình chỉ khiến người khác phải khẩu nghiệp là giỏi thôi!

#aFamilyPhotos #Ah #Phương
#Yume