PHƯỢT THỦ GẶP NẠN ở VĨNH PHÚC KHI ĐANG CHINH PHỤC các CUNG ĐƯỜNG MƠ ƯỚC…

— Yume.vn —

PHƯỢT THỦ GẶP NẠN ở VĨNH PHÚC KHI ĐANG CHINH PHỤC các CUNG ĐƯỜNG MƠ ƯỚC

Thấy bảo vụ tai nạn vừa xảy ra ở Xuân Hoà – Vĩnh Phúc, người đã được đưa đi cấp cứu, lễ lược còn dài mọi người đi Phượt thì chậm chậm an toàn thôi nhé. Cờ quạt, đoàn đội các mẫu Nhưng phải cẩn thận, không may xảy ra tai nạn rồi lại khổ mình khổ ta.

Hy vọng mọi người không bị Làm như thế nào

Nguồn: Dũng Bờm, Hóng

#Yume