PHÚT NGHỈ NGƠI SAU 3 NGÀY DẬP LỬA CỦA các ĐỒNG CHÍ CÔNG AN HÀ TĨNH….

— Yume.vn —

PHÚT NGHỈ NGƠI SAU 3 NGÀY DẬP LỬA CỦA các ĐỒNG CHÍ CÔNG AN HÀ TĨNH.

Bên cạnh lực lượng bộ đội thì họ chính là các con người tuyệt vời mà ta sẽ thiếu xót khi không nhắc đến…

Share: Dư Thanh Tùng

#Yume