trang Blog

miky_miky_loveTham gia: 07/02/2009
  • Hôm nay là ngày mấy nhỉ???
    Thư Giãn
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Hôm nay là ngày mấy nhỉ???

    Hôm nay là ngày mấy nhỉ???