trang Blog

pjk_91Tham gia: 30/12/2009
 • cách buộc dây giầy thể thao
  Đời Sống
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  cách buộc dây giầy thể thao

  Cách 1:buộc chéo

  Cách 2: Vắt chéo lên trên

  Cách 3:Buộc thẳng

  Cách 4:Buộc thẳng theo số nút chẵn


  Cách 5:Buộc thẳng kiểu lười: số nút chẵn

  Cách 6:buộc vòng:số nút chẵn

  Cách 7:Kiểu răng cưa:

  Cách 8:Kiểu cửa hàng bán giày:buộc nhanh

  Cách 9:Kiểu trưng bày:

  Cách 10. Kiểu bậc thang

  Cách 11.Kiểu Double Back (2 version)

  Cách 12.Kiểu thắt nơ:

  Cách 13.Kiểu xoắn ốc kép

  Cách 14:thắt chéo kép

  Cách 15. Kiểu mắt cáo 1

  Cách 16. Kiểu mắt cáo 2

  Cách 17. Kiểu kéo khóa

  Cách 18. Kiểu giày đi mô tô

  Cách 19. Kiểu 1 tay

  Cách 20. Kiểu thắt chia phần

  Cách 21. Kiểu thắt nút chia phần

  Cách 22. Kiểu phối hợp màu

  Cách 23.Kiểu buộc dây đôi

  Kiểu 24:Đan dây

   mình thấy hay nên post lên vì mình biết chắc có nhiều bạn giống mình ko bit buoc dây giầy .

  cách buộc dây giầy thể thao