trang Blog

pt_thienTham gia: 13/09/2009
 • Tài liệu môn Nguyên lý Chi tiết máy
  Nhịp Sống Trẻ
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Tài liệu môn Nguyên lý Chi tiết máy

  +Nguon forum SPKT

  www.mediafire.com/

   
  Tài liệu môn Nguyên lý Chi tiết máy