Đăng nhập

Pùn...

 lòng thịt pùn... ngồi chơi game mà zẫn pùn... cũm jak' lòng hok thanh thản...
oa...oa...oa... ngồi mà cứ suy ngĩ zẫn zơ... hok bik đầu óc ra làm sao ý nhỉ... nhớ aj zậy chòy...
pùn gê... oa...oa...oa... pùn wá... chịu hok nổi... làm đủ mọi việc mà sao zẫn pùn...
mong ước bi h` kũa mìn là j` nhỉ... khó wá... càng ngĩ càng rức đầu...
Pùn... nhớ... oa...oa...oa...

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận