Pùn...

 lòng thịt pùn... ngồi chơi game mà zẫn pùn... cũm jak' lòng hok thanh thản...
oa...oa...oa... ngồi mà cứ suy ngĩ zẫn zơ... hok bik đầu óc ra làm sao ý nhỉ... nhớ aj zậy chòy...
pùn gê... oa...oa...oa... pùn wá... chịu hok nổi... làm đủ mọi việc mà sao zẫn pùn...
mong ước bi h` kũa mìn là j` nhỉ... khó wá... càng ngĩ càng rức đầu...
Pùn... nhớ... oa...oa...oa...

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận