Đăng nhập

QR Photo DVD Slideshow - Tạo slide show ảnh với nhiều hiệu ứng

QR Photo DVD Slideshow - Tạo slide show ảnh với nhiều hiệu ứng

QR Photo DVD Slideshow là phần mềm tạo slide show ảnh cực mạnh với nhiều hiệu ứng rất đẹp, cách sử dụng tương tự Proshow Gold, sau khi hòan tất bạn có thể ghi ra đĩa DVD để thưởng thức.

Homepage
Download QR Photo DVD Slideshow 3.4.6 portable

 

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận