trang Blog

qt52a2hnTham gia: 14/03/2010
 • 117 Mẩu chuyện về Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
  Công Nghệ Thông Tin
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  117 Mẩu chuyện về Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

  117 Mẩu chuyện về Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.