Quẩn đi quanh lại, còn chưa đến 10 ngày nữa là hết năm 2012 rồi…. – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Quẩn đi quanh lại, còn chưa đến 10 ngày nữa là hết năm 2012 rồi.

Lên kế hoạch mới cho 2013 thôi >:D<Chúng tôi Cảm ơn các bạn đã theo dõi!

Yume