Quy Y

                  Mừng ngày đức Phật thành đạo 8.12

Rưới giọt cam lộ mát rượi

Vẩy cành dương liễu an tâm

Qùy trước Đại Hùng nhiệm thể

Trang nghiêm đức hạnh trọn lành

Nguyện làm con đức Thế Tôn

Sớm hôm nẻo về soi sáng

Con đường hiểu biết, thương yêu

Lòng con ngàn hoa bừng nở

Tặng con tặng cả muôn loài.

Comments

 • long_vanphi  -  02/01/2012 06:47:28

  Cảm ơn bạn
 • tambinh-tichkhe  -  02/01/2012 07:37:27

  Chào Ng Tri. Cảm ơn bạn đã đọc với lòng hoan hỷ thích thú. Chúc vui nhé.
 • voconhan  -  31/12/2011 09:08:46

  thiện tai..thiện tai ...
 • tambinh-tichkhe  -  31/12/2011 09:13:40

  Cảm ơn VCN. Nhưng tại hạ chưa hiểu ý bạn lắm.
 • voconhan  -  31/12/2011 09:21:00

  à, quy y là hướng thiện mà.. nên nói thiện tai .. mình thấy câu này được dùng nhiều mà
 • nuadoihu74  -  31/12/2011 09:32:37

  trái tim đã lớn
 • tambinh-tichkhe  -  31/12/2011 09:41:20

  @ VCN: Mình hiểu câu này. Song vấn đề là người sử dụng nó với hậu ý gì. Với bạn thì đã rõ là với lòng ca ngợi: lành thay, lành thay. Cảm ơn bạn. Mình nhớ hình như VCN cũng là P tử pk?
 • tambinh-tichkhe  -  31/12/2011 09:43:57

  @ NĐH: Cảm ơn bạn.