Đăng nhập

Quyển sách bán chạy nhất trên thế giới.

quyénachbanchaynhat

Kinh thánh là cuốn sách bán chạy nhất trong lịch sử thế giới.

Kinh thánh là cuốn sách có số lượng in nhiều nhất và bán chạy nhất từ trước tới nay. Theo ước tính đã có trên 3 tỷ cuốn Kinh Thánh đã được in ra. Hiện nay, có khoảng 100 triệu cuốn Kinh thánh được bán ra mỗi năm, và con số này mỗi năm càng gia tăng.

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận