trang Blog

quynhanh029Tham gia: 13/06/2009
 • ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI CỦA LÊNIN VÀO VIỆT NAM
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI CỦA LÊNIN VÀO VIỆT NAM

  Cau2 liên hệ về vận dụng thành công chính sách kinh tế mới của LÊNIN vào VIỆT NAM

  Nếu Mác cùng với Ăng-ghen đã đặt nền móng cho học thuyết lý luận về chủ nghĩa xã hội, lần đầu tiên đem khoa học thay thế cho mộng tưởng, làm nên bước chuyển tiếp vĩ đại của lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa (từ không tưởng đến khoa học), thì Lê-nin là người đã truyền bá chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa xã hội khoa học vào nước Nga, đã sáng lập học thuyết Đảng kiểu mới, đã lãnh đạo thành công Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, mở ra một thời đại mới trong lịch sử loài người

  Ngày 8-3-1921, tại Đại hội X Đảng Cộng sản (b) Nga, V.I.Lê-nin - lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân Nga và cách mạng thế giới đã đề xướng với Đảng việc áp dụng Chính sách kinh tế mới (NEP) và đã được Đại hội chấp thuận. Ở vào thời điểm đó, thực hiện NEP tại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết Nga là một quyết định dũng cảm, táo bạo, sáng suốt của V.I.Lê-nin và những người Cộng sản Nga. NEP không thuần tuý là một chính sách kinh tế với ý nghĩa là một công cụ quản lý vĩ mô về kinh tế - xã hội của Chính quyền Xô viết, nó có tầm rộng lớn mang tính chất một giải pháp cơ bản có tính tổng thể về kinh tế, chính trị, xã hội, để cải cách kinh tế. Nhờ NEP, nước Cộng hoà được giải thoát khỏi một cuộc khủng hoảng để thực hiện những công việc của một đất nước vừa thoát khỏi chiến tranh bắt tay vào công việc cải tạo và xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chế độ mới, xây dựng nhà nước chuyên chính vô sản, củng cố liên minh công nông… những công việc chủ yếu của một đất nước khi bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. ..., Lê-nin là người khởi xướng cho cải cách và đổi mới chủ nghĩa xã hội ngay từ khi chủ nghĩa xã hội mới bắt đầu. Người thực sự là nhà cách tân vĩ đại đầu tiên trong lịch sử chủ nghĩa xã hội hiện thực.

  Điều kiện ra đời của NEP

  Không bao lâu sau cách mạng tháng 10 Nga năm1917,việc thực hiện kế hoạch xây dựng chủ nghĩa xã hội của V.I.Lênin bị gián đoạn bởi cuộc nội chiến 1918-1920 .Trong thời kì này,V.I.Lênin đã áp dụng chính sách cộng sản thời chiến là trưng thu lương thực thừa của nông dân sau khi dành lại cho họ mức ăn tối thiểu,đồng thời xóa bỏ quan hệ hang hóa tiền tệ (ví dụ nhưcấm buôn bán lương thực trên thị trường thể hiện bằng sắc lệnh của hội đòng tối cao1920 đã quốc hữu hóa toàn bộ khu vực tiểu thủ công nghiệp,loại bỏ thương nghiệp bán lẻ.và kết thúc bằng việc cấm chợ của các thành phố trong đó có chợ trời ở Moscow ),xóa bỏ việc tự do mua bán lương thực trên thị trường ,thực hiện chế độ cung cấp hiện vật cho quân đội và bộ máy nhà nước vào nền kinh tế :cuối giai đoạn nội chiến tiền lương trả cho công nhân còn 7,4%.

  Chính sách cộng sản thời chiến đã đóng vai trò quan trọng trong thắng lợi của nhà nước XôViết nhờ đó mà quân đội đủ sức chiến thắng kẻ thù,bảo vệ được nhà nước XôViết non trẻ của mình

  Tuy nhiên khi hòa bình lập lại,chính sách cộng sản thời chiến không còn thích hợp.Nó trở thành nhân tố kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất.Hậu quả chiến tranh đối với nền kinh tế rất nặng nề,thêm vào đó chính sách trưng thu lương thục thừa đã làm mất động lực đối với nhân dân.Việc xóa bỏ quan hệ hang hóa-tiền tệ làm mất tính năng động của nền kinh tế vốn dĩ mới bước vào giai đoạn phát triển.Vì vậy,khủng hoảng kinh tế chính trị diễn ra rất sâu sắc .Điều đó đòi hỏi phải có chính sách kinh tế thích ứng thay thế.Chính sách kinh tế mới được V.I.Lênin khởi xướn để đáp ứng nhu cầu này nhằm tiếp tục xây dựng kế hoạch xây dưng chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn mới.

  NEP bao gồm nhiều nội dung,biên pháp chủ yếu :

  1.thay thế chính sách trưng thu lương thực thừa bằng chính sách thuế lương thực.Theo chính sách này,người nông dân chỉ nộp thuế lương thực với một mức cố định trong nhiều năm.Mức thuế này dựa vào điều kiện tự nhiên của đất canh tác.Nói cách khác,”thuế là cái mà nhà nước thu của nhân dân mà không bù lại”.Số lương thực còn lại sau khi nộp thuế được người dân tự do trao đổi, mua bán trên thị trường

  2.Tổ chức thị trường,thương nghiệp,thiết lập quan hệ hang hóa tiền tệ giữa nhà nước và nông dân,giữa thành thị và nông thôn,giữa công nghiệp và nông ngiệp.

  3.Sử dụng sức mạnh kinhtế nhiều thành phần,các hình thức kinh tế quá độ như khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa nhỏ của nông dân,tợ thủ công;khuyến khích kinh tế tư bản tư nhân;sử dụng chủ nghĩa tư bản nhà nước;củng cố lạicác doanh nghiệp nhà nướcchuyển sang chế độ hạch toán kinh tế.Đồng thời.V.I.LÊNIN chủ trương phát triển mạnh mẽ quan hệ hợp tác kinh tế với các nước tư bản phương tây để tranh thủ kĩ thuật,vốn khuyến khích kinh tế phát triển.

  Ý nghĩa của chính sách kinh tế mới:

  Chính sách kinh tế mới của LÊNIN có ý nghĩa vô cùng quan trọng,trước hết nó khôi phục được nền kinh tế Xô Viêt sau chiến tranh .Chỉ trong 1 thời gian ngắn đã tạo ra một bước phát triển quan trọng biến “nước Nga đói” thành một đất nước có nguồn lương thực dồi dào.Từ đó đã khắc phục được khủng hoảng kinh tế chính trị;củng cố lòng tin cho nhân dân vào sự thắng lợi tất yếu và bản chất tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội mà LÊNIN đã vạch ra

  Chính sách kinh tế mới của LÊNIN còn đánh dấu một bước phát triển mới về lí luận kinh tế xã hội chủ nghiã.Theo tư tưởng này,nền kinh tế nhiều thành phần,các hình thức kinh tế quá độ ,việc duy trì và phát triển quan hệ hang hoa-tiền tệ ,quan tâm tới lợi ích kinh tế cá nhân trước hết là của nông dân,là những vấn đề có tính nguyên tắc trong việc xây dựng mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa Từ đó chính sách kinh tế mới có ý nghĩa quốc tế to lớn đối với các nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa,trong đó có nước ta.Những quan điểm kinh tế của đảng ta nhất là từ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 đến nay đã thể hiện sự nhận thức và vận dụng quan điểm trong chính sách kinh tế mới

  Của LÊNIN .Tất nhiên ,do thời gian và không gian cách xa nhau,trải qua những biến động khác nhau ,nên nhận thức và vận dụng có thể có sự khác nhau,kể cả về bước đi,nội dung cụ thể khi tiến hành áp dụng vào nước ta

  Điều kỳ diệu là, sau hơn 3 năm thực hiện NEP, nước Nga Xô viết đã thoát khỏi khủng hoảng, thành quả của cách mạng được giữ vững, công cuộc xây dựng đất nước theo những yêu cầu của các quy luật khách quan mà NEP đã thể nghiệm thành công, được tiếp tục triển khai với tính cách là một chiến lược phát triển.

  liên hệ thực tiễn vao Việt Nam:

  Đã 85 năm trôi qua kể từ mùa xuân năm 1921, NEP của V.I.Lê-nin vẫn nóng hổi tính thời sự, bởi nó đã được vận dụng sáng tạo và thành công ở Việt Nam và một số nước khác. Đối với những đảng mác-xít chân chính, NEP thực sự là một chính sách mà giá trị của nó vượt giới hạn về thời gian và không gian - một giá trị mang tính thời đại

  Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, một nước khi bước vào thời kỳ quá độ với đặc trưng kinh tế chủ yếu là sản xuất nhỏ; một nước mà tính chất của nền kinh tế tiểu nông còn tiểu nông hơn cả nước Nga năm 1921; một nước mà khi cách mạng xã hội chủ nghĩa diễn ra với những điều kiện bên trong và quốc tế vừa có nhiều khác biệt, vừa có nhiều điểm tương đồng, lại vừa có điểm phức tạp hơn so với nước Nga Xô viết sau nội chiến. Những gì diễn ra sau năm 1975 và đỉnh điểm là những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước, vừa khẳng định những nét đặc thù của cách mạng Việt Nam đòi hỏi cần có nhận thức lý luận để vận dụng NEP, vừa chỉ ra cơ sở thực tiễn cho phép Đảng và Nhà nước ta vận dụng NEP. Từ những nội dung kinh tế và chính trị của công cuộc đổi mới xét cả về lý luận và thực tiễn có thể thấy, về thực chất và về cơ bản, Đảng ta đã vận dụng hết sức sáng tạo Chính sách kinh tế mới của V.I.Lê-nin. Trong cuộc hành trình tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã đến với tư tưởng của Lê-nin và có dịp nghiên cứu, quan sát trực tiếp sự khởi động của NEP. Nhờ đó, Nguyễn Ái Quốc đã tự mình củng cố nhận thức khoa học và niềm tin mãnh liệt vào Cách mạng Tháng Mười, vào chủ nghĩa xã hội. Cảm nhận trực tiếp giá trị, sức sống và ý nghĩa của NEP, Nguyễn Ái Quốc đã trù tính rằng, sau này đi vào kiến thiết chế độ mới, nhất định chúng ta phải áp dụng “Tân kinh tế chính sách” của Lê-nin.
  Mấy chục năm sau, khi Việt Nam bắt đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh nhận định rằng, chế độ khoán là cần thiết, phải áp dụng, rất thích hợp với chủ nghĩa xã hội. Nhờ vậy, di sản tư tưởng lý luận của

  độ khoán là cần thiết, phải áp dụng, rất thích hợp với chủ nghĩa xã hội. Nhờ vậy, di sản tư tưởng lý luận của Lênin cùng với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười và thực tiễn cải cách ở nước Nga theo chính sách kinh tế mới đã có ảnh hưởng to lớn đến cách mạng Việt Nam thông qua Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản.
  Trong cách mạng giải phóng dân tộc, để giành độc lập tự do, Nguyễn Ái Quốc đã nhận thấy sự cần thiết phải tiến hành cách mạng vô sản theo tấm gương của Cách mạng Tháng Mười Nga. Đó là hình mẫu của cuộc cách mạng đến nơi, tức là triệt để, coi công nông là gốc của cách mạng. Phải có một Đảng chân chính, kiểu mới, thực sự là đội tiên phong lãnh đạo, mang bản chất giai cấp công nhân. Đảng ấy phải có chủ nghĩa làm cốt, giống như con tàu đi biển phải có bàn chỉ nam thì mới không lạc hướng. Trong vô số chủ nghĩa, học thuyết, lý thuyết, chỉ có Chủ nghĩa Lênin (Mác-Lênin) là chân chính nhất, cách mạng nhất, mau mắn thắng lợi nhất, nên phải tin và theo chủ nghĩa ấy.
  Vào giữa những năm 80 của thế kỷ trước, Việt Nam lâm vào một cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng ở trong nước. Còn ở bên ngoài, chủ nghĩa xã hội hiện thực trên thế giới cũng đang ở trong tình trạng suy giảm động lực phát triển, rơi vào trì trệ và khủng hoảng có tính phổ biến, các thế lực thù địch tiếp tục phong toả, bao vây và cấm vận đối với nước ta. Trong bối cảnh đó, đổi mới đã trở nên tất yếu cần thiết và bức xúc, chẳng những để tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng, mà còn để xác lập một mô hình phát triển mới cho phù hợp với thực tiễn.
  Đại hội VI (1986) hơn 20 năm trước đã tạo một bước ngoặt mới cho sự phát triển của Việt Nam, với đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Đảng ta xác định rằng, đổi mới trước hết phải đổi mới tư duy, nhất là tư duy kinh tế. Tư tưởng cải cách của Lênin và chính sách kinh tế mới đã từng làm hồi sinh nước Nga, giờ đây đã lại một lần nữa thể hiện giá trị, ý nghĩa và sức sống trên mảnh đất thực tiễn của đổi mới ở Việt Nam. Trù tính ứng dụng NEP từ rất sớm của Nguyễn Ái Quốc, giờ đây được vận dụng, thực hành trong đổi mới. Đó là vận dụng tinh thần và phương pháp của NEP, là thực hành sáng tạo, kế thừa để phát triển và phát triển trong những điều kiện mới, hoàn cảnh mới, chứ không phải là sao chép máy móc, giáo điều, vốn rất xa lạ với phép biện chứng, với tư duy biện chứng của Lênin và Hồ Chí Minh.
  Trên lĩnh vực kinh tế, đổi mới ở Việt Nam đã bắt đầu từ cơ chế khoán trong nông nghiệp, từ khoán sản phẩm trong các gia đình xã viên đến khoán hộ đối với từng hộ nông dân, coi kinh tế hộ là đơn vị kinh tế cơ bản ở nông thôn, lấy lợi ích của cá nhân - cá thể người lao động làm cơ sở thực hiện lợi ích xã hội, là động lực để phát triển kinh tế - sản xuất. Đây là khâu đột phá quan trọng, nhanh chóng đem lại hiệu quả.
  Với đổi mới, kinh tế thị trường định hướng XHCN, Nhà nước pháp quyền, dân chủ, Việt Nam đã chủ động hội nhập, đã mở cửa, hợp tác song phương, đa phương với các nước bạn bè trong khu vực và trên thế giới. Phương thức kết hợp nội lực với ngoại lực đã đem lại cho Việt Nam sự sản sinh và phát triển cả tiềm năng lẫn tiềm lực của chính mình, đã từ khủng hoảng, lạm phát phi mã, kinh tế suy sụp đình đốn, đến tăng trưởng liên tục với tốc độ cao, phồn vinh, tăng cường được cả thế và lực của mình, có một vị thế và diện mạo mới trong đời sống quốc tế.
  Với những biến đổi tích cực đó, Việt Nam đang quyết tâm sớm ra khỏi tình trạng kém phát triển, hướng tới phát triển nhanh và bền vững trong tầm nhìn tới năm 2020 để trở thành một nước công nghiệp. Thành tựu ấy của đổi mới là một minh chứng sinh động cho sức sống và ý nghĩa của tư tưởng cải cách của Lênin, của chính sách kinh tế mới.

  những thành tựu chúng ta đã đạt được qua 20 năm đổi mới cho thấy ít nhất hai vấn đề: Một là, NEP thực sự mang giá trị thời đại. Thực tiễn của chính sách mở cửa, đổi mới ở Việt Nam, cải cách của Trung Quốc, thêm một bằng chứng xác thực bác bỏ những quan điểm sai trái về sự lỗi thời của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Hai là, cũng như NEP, đổi mới ở Việt Nam là một sự nghiệp cách mạng, muốn tiếp tục giành được những thành tựu mới, phải kiên định về nguyên tắc, nhưng phải rất sáng tạo và mềm dẻo trong tổ chức thực tiễn.

  Để sự nghiệp đổi mới của đất nước tiếp tục tiến lên, thu được những thành tựu to lớn hơn nữa, nhằm "phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng nước kém phát triển" như tinh thần dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng chuẩn bị trình Đại hội X, đã xác định, hướng tới mục tiêu đến năm 2020 nước ta "cơ bản trở thành nước công nghiệp". Khi tiếp cận vấn đề dưới góc độ NEP là một giá trị mang tính thời đại cùng với tính cách mạng và khoa học thể hiện trong các nội dung của NEP, sẽ thấy NEP có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự nghiệp đổi mới ở nước ta. Với ý nghĩa đó, sự nghiệp đổi mới đòi hỏi sự chỉ đạo của Đảng và đặc biệt là sự quản lý của Nhà nước thời gian tới cần có sự tập trung vào các vấn đề lớn mà theo tinh thần của NEP nhất định không được coi nhẹ. Có thể nêu lên ba vấn đề gồm:

  Thứ nhất, thông qua biện pháp "tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường", sử dụng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa như một phương tiện để thiết lập quan hệ kinh tế chặt chẽ và bền vững giữa nhà nước với nông dân. Mô hình "liên kết bốn nhà", cần được tổng kết chu đáo để rút ra những kết luận lý luận và các kinh nghiệm chỉ đạo thực tiễn. Đây chính là biện pháp khả thi hiện nay để củng cố liên minh công nông về kinh tế.

  Thứ hai, bằng những biện pháp tích cực và cụ thể đẩy mạnh hơn nữa quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn; đổi mới chính sách thu hút đầu tư để gọi được nhiều vốn FDI cho lĩnh vực này. Thực hiện tốt việc áp dụng hình thức chủ nghĩa tư bản nhà nước vào nông nghiệp, nông thôn chính là con đường ngắn nhất và cũng hiệu quả nhất để đảm bảo tính bền vững cả về kinh tế và chính trị mối quan hệ giữa công nghiệp và nông nghiệp, giữa thành thị và nông thôn.

  Thứ ba, thực hiện những giải pháp quyết liệt và mang tính đột phá hơn trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Phải có những biện pháp mang tính cơ bản hơn để tẩy trừ tệ quan liêu, nạn tham nhũng từ gốc. Vì sự trong sạch của bộ máy nhà nước và đời sống xã hội, đồng thời để đẩy nhanh chiến lược phát triển, nếu cần thiết, không loại trừ việc dùng những biện pháp mạnh tay và kiên quyết mang tính phổ biến hơn hiện nay. Những tư tưởng của V.I.Lê-nin từ NEP đòi hỏi quy tụ lòng dân bằng con đường pháp trị là biện pháp cần được gia tăng hơn nữa, để cùng với các biện pháp giáo dục, kiểm kê kiểm soát, thanh tra, kiểm tra giám sát của hệ thống chính trị và nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân không có tệ quan liêu và nạn tham nhũng.

  bài này mình tự làm cộng với tìm trên mạng các thần dân,k45/08,đọc cho mình ý kiến nha!

  ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI CỦA LÊNIN VÀO VIỆT NAM