trang Blog

kingsuminTham gia: 10/12/2010
 • phan phoi chuong trinh mi thuat
  Giải Trí
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  phan phoi chuong trinh mi thuat

  PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

  Áp dụng từ năm học 2011-2012

  MÔN MĨ THUẬT

  LỚP 6

  Học kì II:  18 tuần :17 tiết

  Tiết 28     Vẽ Theo mẫu : Mẫu có 2 đồ vật (tiết 1)

  Tiết 29     Vẽ Theo mẫu : Mẫu có 2 đồ vật  (tiết 2)( Kiểm tra 15 phút)

  Tiết 30     Thường thức mỹ thuật : Sơ lược mỹ thuật thế giới thời kỳ cổ đại

  Tiết 31    Thường thức mỹ thuật : Một số công trình tiêu biểu của mỹ thuật Ai Cập,Hi Lập, La  Mã thời kỳ cổ đại

  Tiết 32     Vẽ Trang trí : Trang trí chiếc khăn để lọ hoa

  Tiết 33-34Vẽ tranh:Đề tài Quê hương em  Kiểm tra HK II

  Tiết 35     Trưng bày kết quả học tập trong năm học

                                    LỚP 7

  Học kì II:  18 tuần :17 tiết

  Tiết 28      Vẽ Trang trí : Trang trí đầu báo tường( Kiểm tra 15 phút)

  Tiết 29      Vẽ tranh : Đề tài An toàn giao thông

  Tiết 30       Vẽ tranh : Đề tài An toàn giao thông

  Tiết 31       Vẽ Trang trí : Trang trí tự do.

  Tiết 32-33  Vẽ tranh : Đề tài Trò chơi dân gian. Kiểm tra học kì II

  Tiết 34       Vẽ tranh: Đề tài Hoạt động trong những ngày hè

  Tiết 35.     Trưng bày kết quả học tập

  LỚP 8

  Học kì II:  18 tuần :17 tiết

  Tiết 28      Vẽ theo mẫu :  Giới thiệu tỷ lệ cơ thể người và tập vẽ dáng người (tiết 2)

  Tiết 29      Vẽ Tranh : Minh họa truyện cổ tích (tiết 1)

  Tiết 30      Vẽ Tranh : Minh họa truyện cổ tích (tiết 2)

  ( Kiểm tra 15 phút)

  Tiết 31    Vẽ theo mẫu : Xé dán tĩnh vật lọ hoa và quả (tiết 1)

  Tiết 32    Vẽ theo mẫu : Xé dán tĩnh vật lọ hoa và quả (tiết 2)

  Tiết 33-34Vẽ tranh  : Đề tài tự chọn Kiểm tra HK II

  Tích hợp :Học tập và làm theo  đạo đức HCM ( Chào mừng sinh nhật Bác Hồ)

  Tiết 35      Trưng bày kết quả học tập

  -----------------------------

  phan phoi chuong trinh mi thuat