trang Blog

kingsuminTham gia: 10/12/2010
 • thong tin tuyen sinh dai hoc mi thuat viet nam nam 2012
  Photo
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  thong tin tuyen sinh dai hoc mi thuat viet nam nam 2012

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012

  Đăng tải bởi R8gray on 29 Tháng 3 2012. Posted in Thông tin tuyển sinh

  BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM

   
    

  Số: 61/TB-ĐHMTVN

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

  Hà nội, ngày 29   tháng 3 năm 2012

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012

  Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2012 như sau:

  1. Các ngành đào tạo:

  STT

  Tên ngành

  Mã ngành

  Khối thi

  1

  Hội họa

  D52210103

  H

  2

  Đồ họa

  D52210104

  H

  3

  Thiết kế đồ họa

  D52210403 

   H

  4

  Điêu khắc

  D52210105

  H

  5

  Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật

  D52210101

  R

  6

  Sư phạm mỹ thuật

  D52140222

  H

  2. Vùng tuyển sinh: Trong cả nước.

  3. Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 30-5-2012 tại phòng Đào tạo trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam 42 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

  4. Các môn thi tuyển:

  - Ngành Hội họa, Đồ họa, Thiết kế đồ họa, Sư phạm mỹ thuật: thi các môn Văn, Trang trí, Bố cục và Hình họa (hệ số 2).

  - Ngành Điêu khắc: thi các môn Văn, Hình họa, Phù điêu và Tượng tròn (hệ số 2).

  - Ngành Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật: thi các môn Văn, Sử, Tĩnh vật đen trắng, Tĩnh vật màu.

  5. Đề thi:

  - Thi Văn, Sử theo đề thi khối C đợt II (ngày 9/7/2012) kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012.

  - Các môn thi năng khiếu vẽ do Trường tự ra đề thi.

  6. Thời gian thi tuyển:

  - Ngày 6/7/2012 thi môn Trang trí (ngành Hội họa, Đồ họa), môn Hình họa (ngành Điêu khắc). Thời gian thi: 8 giờ liền kể cả nghỉ ăn trưa.

  - Ngày 7/7/2012 thi môn Bố cục (ngành Hội họa, Đồ họa), môn Phù điêu (ngành Điêu khắc). Thời gian thi: 8 giờ liền kể cả nghỉ ăn trưa.

  - Ngày 8/7/2012 thi môn Hình họa (ngành Hội họa, Đồ họa), môn Tượng tròn (ngành Điêu khắc). Thời gian thi : 8 giờ.

  - Ngày 9/7/2012:

            + Sáng thi môn Văn (ngành Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc, Sư phạm mỹ thuật, Thiết kế đồ họa, Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật). Thời gian thi: 180 phút.

            + Chiều thi môn Sử (ngành Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật). Thời gian thi: 180 phút.

  - Ngày 10/7/2012 thi môn Trang trí (ngành Sư phạm mỹ thuật, Thiết kế đồ họa), môn Tĩnh vật đen trắng (ngành Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật). Thời gian thi: 8 giờ liền kể cả nghỉ ăn trưa.

  - Ngày 11/7/2012 thi môn Bố cục (ngành Sư phạm mỹ thuật, Thiết kế đồ họa), môn Tĩnh vật màu (ngành Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật). Thời gian thi: 8 giờ liền kể cả nghỉ ăn trưa.

  - Ngày 12/7/1012 thi môn Hình họa (ngành Sư phạm mỹ thuật, Thiết kế đồ họa). Thời gian thi: 8giờ.

  7. Thí sinh không phải qua sơ tuyển.

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012  Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2012 như sau:

  1. Các ngành đào tạo:
  STT Tên ngành Mã ngành Khối thi
  1 Hội họa D52210103 H
  2 Đồ họa D52210104 H
  3 Thiết kế đồ họa D52210403 H
  4 Điêu khắc D52210105 H
  5 Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật D52210101 R
  6 Sư phạm mỹ thuật D52140222 H

  2. Vùng tuyển sinh: Trong cả nước.

  3. Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 30-5-2012 tại phòng Đào tạo trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam 42 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

  4. Các môn thi tuyển:

  - Ngành Hội họa, Đồ họa, Thiết kế đồ họa, Sư phạm mỹ thuật: thi các môn Văn, Trang trí, Bố cục và Hình họa (hệ số 2).

  - Ngành Điêu khắc: thi các môn Văn, Hình họa, Phù điêu và Tượng tròn (hệ số 2).

  - Ngành Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật: thi các môn Văn, Sử, Tĩnh vật đen trắng, Tĩnh vật màu.

  5. Đề thi:

  - Thi Văn, Sử theo đề thi khối C đợt II (ngày 9/7/2012) kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012.

  - Các môn thi năng khiếu vẽ do Trường tự ra đề thi.

  6. Thời gian thi tuyển:

  - Ngày 6/7/2012 thi môn Trang trí (ngành Hội họa, Đồ họa), môn Hình họa (ngành Điêu khắc). Thời gian thi: 8 giờ liền kể cả nghỉ ăn trưa.

  - Ngày 7/7/2012 thi môn Bố cục (ngành Hội họa, Đồ họa), môn Phù điêu (ngành Điêu khắc). Thời gian thi: 8 giờ liền kể cả nghỉ ăn trưa.

  - Ngày 8/7/2012 thi môn Hình họa (ngành Hội họa, Đồ họa), môn Tượng tròn (ngành Điêu khắc). Thời gian thi : 8 giờ.

  - Ngày 9/7/2012:

  + Sáng thi môn Văn (ngành Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc, Sư phạm mỹ thuật, Thiết kế đồ họa, Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật). Thời gian thi: 180 phút.

  + Chiều thi môn Sử (ngành Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật). Thời gian thi: 180 phút.

  - Ngày 10/7/2012 thi môn Trang trí (ngành Sư phạm mỹ thuật, Thiết kế đồ họa), môn Tĩnh vật đen trắng (ngành Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật). Thời gian thi: 8 giờ liền kể cả nghỉ ăn trưa.

  - Ngày 11/7/2012 thi môn Bố cục (ngành Sư phạm mỹ thuật, Thiết kế đồ họa), môn Tĩnh vật màu (ngành Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật). Thời gian thi: 8 giờ liền kể cả nghỉ ăn trưa.

  - Ngày 12/7/1012 thi môn Hình họa (ngành Sư phạm mỹ thuật, Thiết kế đồ họa). Thời gian thi: 8giờ.

  7. Thí sinh không phải qua sơ tuyển.

   
  Bắt đầu từ năm nay các thí sinh dự thi tuyển sinh Đại học Mỹ thuật Việt Nam không phải nộp bài sơ tuyển nữa em ạ. Tuy nhiên hồ sơ vẫn nộp trực tiếp tại trường không qua trường PTTH và sở Giáo dục đào tạo. Các thí sinh ở xa có thể gửi qua đường bưu điện trước ngày 30/5/2012.
   
  thong tin tuyen sinh dai hoc mi thuat viet nam nam 2012