trang Blog

Rành 6 CâuTham gia: 03/10/2008
 • VẦNG TRĂNG CỔ NHẠC 100
  Giải Trí
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  VẦNG TRĂNG CỔ NHẠC 100

  1. Ca cảnh DẠ CỔ HOÀI LANG     
  CAO VĂN LẦU
  CÁC NGHỆ SĨ CHƯƠNG TRÌNH

  2. Ca cảnh ĐÊM XUÂN NGHE TIẾNG TƠ ĐỒNG      
  VIỄN CHÂU    
  NSƯT THANH TUẤN - NSƯT CẨM TIÊN - THANH THUỶ     

  3. Tiểu phẩm hài PHỤNG VÀ HOÀNG     
  HÀ TRIỀU     
  BẢO CHUNG – MINH BÉO 

  4. Ca cảnh CHO RỪNG NÚI HỒI SINH   
  HOÀNG SONG VIỆT     
  NSƯT THANH THANH HIỀN – NSƯT HOÀNG TÚ     

  5. Ca cảnh TRĂNG NƯỚC THẦN KINH    
  HOÀNG SONG VIỆT    
  VÂN KHÁNH

  6. Ca cảnh ĐẤT PHƯƠNG NAM    
  TÂN NHẠC: NHẤT SINH - VỌNG CỔ: LÂM VIÊN    
  NSƯT TẤN GIAO - CHIÊU HÙNG - QUẾ TRÂN - NGỌC ĐỢI

  7. Tiểu phẩm hài ĐỒNG TIỀN CỔ     
  HÀ TRIỀU     
  BẢO CHUNG – MINH BÉO – VIỆT MỸ
       
  8. Ca cảnh VẦNG TRĂNG TAO NGỘ     
  TÂN NHẠC: KIỀU TẤN - VỌNG CỔ: LÂM VIÊN    
  NSUT MINH VƯƠNG – NSƯT PHƯƠNG HỒNG THỦY     

  9. Biểu diễn:  LÀN HƠI VỌNG CỔ     
  NHIỀU TÁC GIẢ     
  CHÂU THANH – PHƯỢNG HẰNG – LINH VƯƠNG     

  10. Tiểu phẩm hài CON KHỈ KHÔ     
  HÀ TRIỀU     
  BẢO CHUNG – MINH BÉO – VIỆT MỸ - TRINH TRINH

  11. Trích đoạn TẰM VƯƠNG TƠ     
  NHIỀU TÁC GIẢ     
  NSƯT THANH NGÂN

  VẦNG TRĂNG CỔ NHẠC 100